Keagresifan perkakas lelasan

Keagresifan perkakas lelasan menunjukkanprestasi pemotongan, dengannya perkakas digunakan untuk memotong bahan untuk diproses. Penunjuk untuk keagresifan perkakas lelasan adalah penyingkiran bahan setiap unit masa atau masa yang diperlukan untuk setiap potongan.

Keagresifan boleh dipengaruhi dalam pengeluaran perkakas lelasan melalui kualiti dan spesifikasi serat lelasan dan juga dengan penggabungan dalam sebatian. Untuk cakera pemotongan berlian, keagresifan cakera dipengaruhi dengan kecanggihan pensegmenan.

Perkakas lelasan yang agresif membolehkan masa pemprosesan yang pendek. Ini biasanya berjalan seiring dengan jangka hayat perkakas.

Untuk memberi pengguna sokongan tambahan dengan pemilihan perkakas lelasan yang sesuai untuk penggunaannya, perkakas berputar untuk lelasan dan pemotongan selain diklasifikasikan ke dalam tiga kelas prestasi (Extra, Supra, Special) juga ditambah dari segi keagresifan dan jangka hayat mereka. Sekiranya pengguna meletakkan nilai khas untuk keagresifan yang tinggi (iaitu masa pemotongan dan lelasan yang pendek) dan kemajuan kerja yang pantas dan masa pemprosesan yang pendek, pengguna boleh memilih perkakas yang sesuai.

Produk Sesuai Untuk

Kembali ke pengetahuan lelasan