SM 611 Mop pelelas untuk Warna, Lakuer, Pengikis, Kayu, Plastik, Logam universal

Penggunaan umum
Warna
Lakuer
Pengikis
Kayu
Plastik
Logam universal
Spesifikasi
Pengikatan Resin sintetik
Jenis serat Korundum
Kelebihan: Corak lelasan yang seragam dengan serat lelasan yang tidak digunakan, segar berterusan - Boleh digunakan secara universal pada semua bahan - Disesuaikan secara optimum kepada kontur bahan kerja
Tetapkan semula penapis
Diameter/mm Lebar/mm Penggerudian/mm Serat Vmaks m/s Rpm yang dibenarkan Jenis pelelas pada asas Nombor item
100
Diameter
30
Lebar
21
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
9.500
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12000
Nombor item
100
Diameter
30
Lebar
21
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
9.500
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12002
Nombor item
100
Diameter
30
Lebar
21
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
9.500
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12003
Nombor item
100
Diameter
30
Lebar
21
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
9.500
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12005
Nombor item
100
Diameter
30
Lebar
21
Penggerudian
180
Serat
50
Vmaks
9.500
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12007
Nombor item
140
Diameter
50
Lebar
21
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
6.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12060
Nombor item
140
Diameter
50
Lebar
21
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
6.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12062
Nombor item
140
Diameter
50
Lebar
21
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
6.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12063
Nombor item
140
Diameter
50
Lebar
21
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
6.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12065
Nombor item
165
Diameter
25
Lebar
43,1
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
CS 310 XF
Jenis pelelas pada asas
12075
Nombor item
165
Diameter
25
Lebar
43,1
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12077
Nombor item
165
Diameter
25
Lebar
43,1
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12078
Nombor item
165
Diameter
25
Lebar
43,1
Penggerudian
100
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12079
Nombor item
165
Diameter
25
Lebar
43,1
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12080
Nombor item
165
Diameter
25
Lebar
43,1
Penggerudian
150
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12081
Nombor item
165
Diameter
25
Lebar
43,1
Penggerudian
240
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12084
Nombor item
165
Diameter
30
Lebar
43,1
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12090
Nombor item
165
Diameter
30
Lebar
43,1
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12092
Nombor item
165
Diameter
30
Lebar
43,1
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12093
Nombor item
165
Diameter
30
Lebar
43,1
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12095
Nombor item
165
Diameter
30
Lebar
43,1
Penggerudian
180
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12097
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12105
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
50
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12106
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12107
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12108
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
100
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12109
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12110
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
150
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12111
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
180
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12112
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
240
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12114
Nombor item
165
Diameter
50
Lebar
43,1
Penggerudian
320
Serat
50
Vmaks
5.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12116
Nombor item
200
Diameter
25
Lebar
68,2
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
4.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12140
Nombor item
200
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
4.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12165
Nombor item
200
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
4.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12167
Nombor item
200
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
4.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12168
Nombor item
200
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
4.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12170
Nombor item
250
Diameter
25
Lebar
68,2
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12197
Nombor item
250
Diameter
25
Lebar
68,2
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12198
Nombor item
250
Diameter
25
Lebar
68,2
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12200
Nombor item
250
Diameter
30
Lebar
68,2
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12212
Nombor item
250
Diameter
30
Lebar
68,2
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12213
Nombor item
250
Diameter
30
Lebar
68,2
Penggerudian
240
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12219
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12225
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
60
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12227
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12228
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12230
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
180
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12232
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
220
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12233
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
240
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12234
Nombor item
250
Diameter
50
Lebar
68,2
Penggerudian
320
Serat
50
Vmaks
3.800
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12236
Nombor item
300
Diameter
50
Lebar
97,8
Penggerudian
40
Serat
50
Vmaks
3.200
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12285
Nombor item
300
Diameter
50
Lebar
97,8
Penggerudian
80
Serat
50
Vmaks
3.200
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12288
Nombor item
300
Diameter
50
Lebar
97,8
Penggerudian
120
Serat
50
Vmaks
3.200
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12290
Nombor item
300
Diameter
50
Lebar
97,8
Penggerudian
180
Serat
50
Vmaks
3.200
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12292
Nombor item
300
Diameter
50
Lebar
97,8
Penggerudian
240
Serat
50
Vmaks
3.200
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12294
Nombor item
300
Diameter
50
Lebar
97,8
Penggerudian
320
Serat
50
Vmaks
3.200
Rpm yang dibenarkan
LS 309 X
Jenis pelelas pada asas
12296
Nombor item