PS 33 BK Cakera dengan asas kertas, berperekat untuk Warna, Lakuer, Pengikis, Kayu

Penggunaan umum
Warna
Lakuer
Pengikis
Kayu
Plastik
Spesifikasi
Pengikatan Resin sintetik
Jenis serat Korundum
Jenis serakan separa terbuka
Substrat Kertas B
Kelebihan: Kadar penyingkiran yang tinggi - Bahagian penggunaan serba guna
Tetapkan semula penapis
Diameter/mm Serat Bentuk tebuk Jenis pelelas pada asas Nombor item
150
Diameter
320
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
146716
Nombor item
150
Diameter
240
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
146907
Nombor item
150
Diameter
180
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
146948
Nombor item
150
Diameter
180
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
146958
Nombor item
150
Diameter
240
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
146959
Nombor item
150
Diameter
240
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147094
Nombor item
150
Diameter
180
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147095
Nombor item
150
Diameter
320
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147096
Nombor item
150
Diameter
400
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147097
Nombor item
150
Diameter
400
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147108
Nombor item
150
Diameter
400
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147125
Nombor item
150
Diameter
320
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147126
Nombor item
150
Diameter
180
Serat
Bentuk lubang GLS2
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147224
Nombor item
150
Diameter
240
Serat
Bentuk lubang GLS2
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147280
Nombor item
125
Diameter
180
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147837
Nombor item
125
Diameter
240
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
147838
Nombor item
150
Diameter
150
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
148375
Nombor item
150
Diameter
150
Serat
Bentuk lubang GLS2
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
148377
Nombor item
150
Diameter
150
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
148379
Nombor item
150
Diameter
150
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
149151
Nombor item
150
Diameter
220
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
149255
Nombor item
150
Diameter
220
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
149794
Nombor item
150
Diameter
220
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
149916
Nombor item
125
Diameter
150
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
150760
Nombor item
150
Diameter
150
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
301928
Nombor item
150
Diameter
220
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
301929
Nombor item
150
Diameter
320
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
301930
Nombor item
225
Diameter
220
Serat
Bentuk lubang GLS52
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
302049
Nombor item
150
Diameter
180
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
304084
Nombor item
150
Diameter
240
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
304815
Nombor item
150
Diameter
400
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
310898
Nombor item
150
Diameter
180
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
340598
Nombor item
150
Diameter
240
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
340599
Nombor item
150
Diameter
400
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
342042
Nombor item
150
Diameter
320
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
342043
Nombor item
150
Diameter
220
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
342044
Nombor item
150
Diameter
150
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 BK
Jenis pelelas pada asas
342045
Nombor item