PS 33 CK Jalur dengan asas kertas, berperekat untuk Warna, Lakuer, Pengikis, Kayu

Penggunaan umum
Warna
Lakuer
Pengikis
Kayu
Plastik
Spesifikasi
Pengikatan Resin sintetik
Jenis serat Korundum
Jenis serakan separa terbuka
Substrat Kertas C
Kelebihan: Kadar penyingkiran yang tinggi - Bahagian penggunaan serba guna
Tetapkan semula penapis
Lebar/mm Panjang/mm Serat Bentuk tebuk Jenis pelelas pada asas Nombor item
115
Lebar
230
Panjang
40
Serat
Bentuk lubang GL15
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146966
Nombor item
115
Lebar
230
Panjang
60
Serat
Bentuk lubang GL15
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146967
Nombor item
115
Lebar
230
Panjang
80
Serat
Bentuk lubang GL15
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146968
Nombor item
115
Lebar
230
Panjang
100
Serat
Bentuk lubang GL15
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146969
Nombor item
93
Lebar
178
Panjang
40
Serat
Bentuk lubang GL17
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146970
Nombor item
93
Lebar
178
Panjang
60
Serat
Bentuk lubang GL17
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146971
Nombor item
93
Lebar
178
Panjang
80
Serat
Bentuk lubang GL17
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146972
Nombor item
93
Lebar
178
Panjang
100
Serat
Bentuk lubang GL17
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146973
Nombor item
80
Lebar
133
Panjang
40
Serat
Bentuk lubang GL18
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146974
Nombor item
80
Lebar
133
Panjang
60
Serat
Bentuk lubang GL18
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146975
Nombor item
80
Lebar
133
Panjang
80
Serat
Bentuk lubang GL18
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146976
Nombor item
80
Lebar
133
Panjang
100
Serat
Bentuk lubang GL18
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
146977
Nombor item
100
Lebar
115
Panjang
80
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
147101
Nombor item
100
Lebar
115
Panjang
100
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
147102
Nombor item
100
Lebar
115
Panjang
120
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
147103
Nombor item
80
Lebar
133
Panjang
120
Serat
Bentuk lubang GL18
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
147169
Nombor item
115
Lebar
230
Panjang
120
Serat
Bentuk lubang GL15
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
147182
Nombor item
93
Lebar
178
Panjang
120
Serat
Bentuk lubang GL17
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
148046
Nombor item
70
Lebar
125
Panjang
120
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
151785
Nombor item
70
Lebar
125
Panjang
100
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
151786
Nombor item
70
Lebar
125
Panjang
80
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Jenis pelelas pada asas
155072
Nombor item