PS 33 CK Cakera dengan asas kertas, berperekat untuk Warna, Lakuer, Pakal, Kayu

Spesifikasi
Pengikatan Resin sintetik
Jenis serat Korundum
Jenis serakan separa terbuka
Substrat Kertas C
Bahan kerja
Warna
Lakuer
Pakal
Kayu
Plastik
Pilihan layan diri
Industri Tenaga Angin
Industri automotif
Industri pemprosesan kayu
Pembinaan Pesawat
Perniagaan Kraftangan
Kelebihan: Kadar penyingkiran yang tinggi - Bahagian penggunaan serba guna
Bahagian serat
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Tetapkan semula penapis
Diameter/mm Serat Bentuk tebuk Pelelas Jenis
225
Diameter
40
Serat
Bentuk lubang GLS38
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS38
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS38
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS38
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS38
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS2
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS2
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
80
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
120
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
40
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
115
Diameter
120
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
40
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS1
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
100
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
60
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
115
Diameter
80
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS2
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS2
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
60
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
40
Serat
Bentuk lubang GLS3
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
115
Diameter
40
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
40
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS5
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
115
Diameter
60
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
80
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
100
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
120
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
40
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
60
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
80
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
120
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
40
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
100
Serat
tanpa lubang
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS27
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
125
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS27
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
40
Serat
Bentuk lubang GLS52
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS52
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS52
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS52
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
225
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS52
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
40
Serat
Bentuk lubang GLS51
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
60
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
80
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
120
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
40
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis
150
Diameter
100
Serat
Bentuk lubang GLS74
Bentuk tebuk
PS 33 CK
Pelelas Jenis