Kumpulan produk

 • Perkakas lelasan untuk pelengkap program
 • Kain belacu
 • Velor
 • Kertas mentah pelelas
 • Resin fenolik
 • Pewarna dan pengisi, bahan tambahan dan pelarut
 • Badan asas untuk perkakas berlian
 • Bahagian tebuk
 • Bahan pembungkusan
 • Bahagian elektrik
 • Bahagian pneumatik
 • Hidraulik
 • Mesin khas
 • Bahan pengiklanan
 • Perisian dan perkakasan
 • Bahan pejabat
 • Perkakas lain untuk pelengkap program
 • Peralatan tekstil teknikal
 • Gentian tervulkan
 • Kersik
 • Kersik berlian
 • Gentian kaca
 • Bahagian suntikan acuan
 • Ikatan logam untuk perkakas berlian
 • Label
 • Sistem pelekat dan sebatian turapan
 • Keselamatan pekerjaan
 • Perkhidmatan
 • Tukang
 • Perkhidmatan teknologi maklumat
 • Perkhidmatan logistik