Menjadi pembekal

Sebagai penilaian pembekal, kami mengutamakan pendaftaran/permohonan yang sesuai dalam E-Procurement System Onventis kami. Sila lengkapkan semua bahagian yang diminta dan laporan kendiri pembekal yang sepadan.

Mula pendaftaran