Tatakelakuan Klingspor

Tatakelakuan ini menerangkan secara ringkas dan jelas sistem nilai asas Klingspor. Jika anda tidak pasti bagaimana untuk berkelakuan baik dalam keadaan tertentu, maka Tatakelakuan ini harus membantu anda untuk mencari kelakuan yang sesuai.

Siapa kami

Klingspor ialah perniagaan keluarga dengan tradisi lebih daripada 120 tahun. Ditubuhkan di Jerman, Kumpulan Klingspor hari ini terdiri daripada lebih daripada 35 syarikat di semua benua.

Asas penting untuk kejayaan ini ialah budaya korporat kami, yang berdasarkan kepada asas berikut:

  • integriti tindakan kami
  • kemampanan pertumbuhan kami
  • kualiti dan keselamatan produk kami
  • kemajuan inovasi

Integriti tindakan kami

Integriti dan keadilan menentukan dasar perniagaan dan kelakuan kami. Ini bermaksud bagi setiap pekerja di seluruh dunia, bahawa dia sentiasa boleh mematuhi prinsip panduan berikut bila dalam keraguan:

"Klingspor sentiasa mengharapkan kelakuan yang adil dan jujur daripada pekerja hingga ke pengarah; secara dalaman dan luaran!"

Pematuhan undang-undang

Adalah jelas bagi kami bahawa kami mematuhi undang-undang tempatan dan juga semua garis panduan dan arahan dalaman. Kejayaan perniagaan Klingspor hanya mungkin dalam persaingan yang adil. Oleh itu, kami mengelakkan sebarang kelakuan persaingan yang tidak adil, khususnya perjanjian anti-kompetitif dengan pelanggan, pembekal atau pesaing dan sebarang pelanggaran undang-undang kartel. Disebabkan oleh undang-undang yang paling luas, terutamanya dalam komunikasi dengan pesaing, terutamanya dalam persatuan, penjagaan harus diambil untuk tidak menukar maklumat yang berkaitan dengan kartel secara tidak sengaja.

Tiada diskriminasi

Kami tidak bertolak ansur dengan sebarang bentuk diskriminasi berdasarkan etnik, kerakyatan, jantina, latar belakang budaya, bangsa, umur, kecacatan, kepercayaan agama atau orientasi seksual. Setiap bentuk gangguan seksual atau buli adalah dilarang dalam Kumpulan Klingspor.

Pengendalian harta syarikat yang bertanggungjawab

Kami menangani harta Klingspor dengan bertanggungjawab seolah-olah ia adalah milik kami sendiri, tetapi kami tidak menggunakannya untuk tujuan peribadi dan kami tidak memberikannya kepada pihak ketiga. Pengecualian kepada prinsip ini memerlukan kebenaran nyata dari penyelia terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, maklumat dalaman syarikat, khususnya semua rahsia perdagangan dan perniagaan, hanya boleh digunakan, disimpan atau membuat salinan untuk menjalankan perniagaan yang betul.

Pengelakan konflik kepentingan

Konflik kepentingan secara kerap memberi risiko untuk syarikat dan sering meletakkan pekerja yang terlibat dalam keadaan peribadi yang membuatnya sukar untuk membuat keputusan yang betul atau membawa penampilan bahawa kelakuan yang betul membahayakan demi kepentingan syarikat. Oleh itu, kami ingin mengelakkan konflik kepentingan jika boleh dari awal. Sebagai pekerja Klingspor, kami tidak terlibat dalam pekerjaan sambilan dengan pesaing, pelanggan atau pembekal dan juga tidak mengambil bahagian di dalamnya secara kewangan (kecuali jika ia merupakan syarikat bursa saham atau mempunyai kebenaran penyelia).

Sebagai peraturan umum, hubungan keluarga, peribadi atau kewangan, yang dalam keadaan tertentu boleh mempengaruhi secara negatif keputusan ketika membuat keputusan yang objektif, harus dimaklumkan kepada penyelia untuk menentukan pendekatan selanjutnya dalam kes ini.

Semasa waktu kerja harian, setiap pekerja menggunakan semua tenaga kerja untuk syarikat tersebut, yang bermaksud bahawa tidak ada pekerjaan sampingan untuk majikan lain dan juga tidak ada kegiatan swasta lain.

Tiada rasuah

Kami dalam Kumpulan Klingspor tidak menerima rasuah. Butiran dan arahan pengendalian mengenai isu rasuah boleh didapati di dalam Dasar Antirasuah kami, yang mengikat seluruh Kumpulan Klingspor.

Walaupun kes rasuah tempatan yang agak kecil, sebagai tambahan kepada akibat undang-undang tempatan, boleh mendatangkan kesan negatif yang meluas kepada seluruh kumpulan, kerana reputasi Klingspor boleh jatuh di seluruh dunia dan kerana contohnya, pelanggan utama antarabangsa akan segera menghentikan kerjasama. Oleh itu, semua pekerja dan pengarah dalam Kumpulan Klingspor dipanggil untuk membuat keputusan segera dan tegas terhadap sebarang kejadian rasuah dan untuk menghentikan hubungan dengan rakan niaga rasuah.

Sehubungan dengan isu rasuah, adalah benar bahawa Klingspor, berdasarkan kedudukan/fungsi masing-masing oleh rakan sekerja lain - khususnya oleh pekerja di bawah kami - tidak dibenarkan memberikan perkhidmatan kepada kami secara peribadi atau secara peribadi menyerahkan barang yang kami tidak akan terima.

Keselamatan teknologi maklumat

Sebagai pekerja Klingspor, kami komited untuk mematuhi langkah keselamatan dan arahan yang diberikan oleh jabatan teknologi maklumat di ibu pejabat di Haiger untuk mengelakkan kehilangan data dan untuk perlindungan terhadap jenayah siber.

Dalam berurusan dengan peranti yang digunakan dalam perniagaan, kami sentiasa berhati-hati menggunakannya secara bertanggungjawab untuk mengelakkan kehilangan atau kerosakan fail dan sistem teknologi maklumat. Di samping langkah berjaga-jaga umum, ini juga termasuk, jika boleh, sentiasa menyimpan hanya data yang betul-betul diperlukan pada peranti mudah alih dan padam data yang lama dan yang tidak diperlukan.

Kami mematuhi undang-undang perlindungan data, ini termasuk data peribadi pekerja dan juga dalam pengendalian data pihak ketiga sebagai contoh, pelanggan dan pembekal.

Kemampanan pertumbuhan kami

Pertumbuhan kami adalah mampan dari segi perniagaan kami dan juga pekerja dan lokasi kami.

Pengendalian dengan rakan perniagaan

Pertumbuhan yang mampan hanya boleh dicapai jika kita memahami bagaimana untuk memenangi pelanggan baru dan membina komitmen jangka panjang untuk berjaya bersama pelanggan sedia ada. Untuk ini, kejayaan penyampaian pelanggan kami dalam semua proses utama dan tambahan dalam keseluruhan Kumpulan Klingspor mestilah menjadi tumpuan. Juga, setiap pekerja dalam jabatan tanpa sebarang hubungan pelanggan mesti sentiasa sedar bahawa dia secara tidak langsung adalah pautan dalam rantaian untuk penyampaian pelanggan kami. Itulah sebabnya konsep perkhidmatan pelanggan tidak hanya terpakai kepada pelanggan luaran tetapi juga kepada pelanggan dalaman dalam Kumpulan Klingspor atau antara jabatan.

Kami mendengar pelanggan kami dan memberikan jawapan yang jelas dan mudah difahami. Kami bertindak dengan segera kepada pertanyaan dan membangunkan penyelesaian yang proaktif. Kami melayan pelanggan kami dengan boleh dipercayai dan menunaikan janji. Untuk cabaran baru, kami sentiasa berusaha untuk mencari penyelesaian yang membina untuk pelanggan dan untuk Klingspor.

Adalah menjadi matlamat kami untuk mewujudkan perkongsian jangka panjang dengan pembekal yang terbukti. Kami menghargai perlaksanaan perjanjian bersama yang membina dan profesional dan pencarian penyelesaian baru yang membina, bersama. Seperti dengan pelanggan kami, komunikasi dengan pembekal harus sentiasa jelas, mengikat dan memberi tumpuan kepada pemprosesan isu terbuka semasa.

Kerjasama dalam Kumpulan Klingspor

Kami yakin tahap hierarki yang rata, akses langsung pekerja ke penyelia mereka pada setiap masa dan komitmen jangka panjang pekerja yang terbukti adalah syarat penting untuk kejayaan jangka panjang dan dapat bertindak dengan segera terhadap keperluan yang berubah. 

Kami bekerja secara membina, hormat dan mempercayai antara satu sama lain. Bukan sahaja kami bertindak dengan segera kepada pertanyaan daripada rakan sekerja, tetapi kami juga perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur antara satu sama lain untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah.

Kami sebagai kakitangan Klingspor menangani dan membuat keputusan dengan cara yang berorientasikan matlamat dan bertanggungjawab. Kami sedar bahawa rakan sekerja dan penyelia bergantung kepada kami untuk memenuhi kandungan tugas kami dengan betul, tepat pada masanya dan boleh dipercayai.

Untuk budaya inovasi yang berjaya dan pengendalian yang bertanggungjawab antara satu sama lain, kami juga perlu menangani secara bertanggungjawab dengan kegagalan sekiranya tindakan yang difikirkan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik tidak berjaya.

Bukan sahaja di negara dan wilayah di mana penggunaan alkohol, dll. adalah dilarang, prinsip bahawa semasa waktu kerja tidak ada alkohol, dll. boleh terpakai.

Dalam konteks makanan perniagaan dan peristiwa yang sama, had yang sewajarnya harus dihormati.

Perilaku dalam kehidupan harian perniagaan

Perilaku kami terhadap rakan perniagaan, rakan sekerja dan pekerja sentiasa penuh budi bahasa dan betul. Kami sedar bahawa penampilan dan perilaku kami dalam perkataan dan perbuatan sentiasa membentuk imej kami dan Klingspor dan dengan itu sentiasa berusaha untuk mengekalkan perilaku yang profesional yang mencerminkan nilai yang dinyatakan dalam Tatakelakuan ini.

Standard kerja

Di Klingspor, kami memastikan bahawa bahaya untuk masyarakat dan beban untuk alam sekitar dielakkan atau dikurangkan sejauh mungkin, dan dengan sumber dikendalikan dengan lancar. Keselamatan adalah perniagaan kami, ini bermaksud bahawa semua produk kami mematuhi standard keselamatan Jerman dan antarabangsa. Walau bagaimanapun, bagi kami, ini bermaksud standard keselamatan dan alam sekitar dipatuhi di semua lokasi kami, dan khususnya di kilang kami, untuk mengelakkan bahaya kepada pekerja kami.

Klingspor menolak semua bentuk buruh kanak-kanak dan buruh paksa dan juga tidak menerima mereka dari rakan perniagaan. Oleh itu, Klingspor juga menyokong kenyataan yang berlabuh di dalam standard buruh teras ILO (Pertubuhan Buruh Antarabangsa).

Kualiti dan keselamatan produk kami

Klingspor ialah pembekal kualiti pelelas. Kami meyakinkan pelanggan kami dengan produk berkualiti tinggi dan perkhidmatan pelanggan kami yang tinggi.

Kualiti produk kami dijamin oleh standard pengeluaran khusus kami dan tidak bergantung kepada lokasi. Itulah sebabnya kami sentiasa mematuhi proses pengeluaran yang ditetapkan dalam lokasi pengeluaran dan pengumpulan individu. Peningkatan dan pembangunan selanjutnya proses pengeluaran kami pada masa yang sama memastikan kualiti produk kami.

Keselamatan untuk pengguna adalah untuk kami keperluan yang sangat penting untuk semua produk dan teknologi pengeluaran kami. Oleh itu, kami meletakkan kepentingan besar pada keahlian kami dalam Organization for Safety of Abrasives (oSa) dan mengalu-alukan kemasukan setiap pengilang pelelas lain di dalam oSa.

Budaya inovasi

Dalam sejarah selama lebih 100 tahun, kumpulan syarikat kami telah menjadi salah satu pengeluar pelelas terkemuka dengan lebih daripada 35 buah syarikat di seluruh dunia, kerana ia dicirikan oleh semangat keusahawanan yang bertujuan untuk memastikan pembangunan selanjutnya kumpulan yang berterusan dan mampan.

Ini memerlukan pemikiran dan tindakan yang inovatif di semua peringkat di dalam syarikat. Ini termasuk kesediaan kami untuk menanyakan soalan sedia ada secara membina dan keterbukaan untuk dengan segera dan secara aktif mempromosikan perubahan bermakna.

Budaya inovasi ini membolehkan kami pada masa hadapan menyediakan produk dan penyelesaian yang boleh dipercayai yang memenuhi keperluan pelanggan kami dalam konteks pasaran yang sentiasa berubah dengan cepat dan kemajuan teknikal yang berterusan.

Pelanggaran pematuhan

Sekiranya anda perasan bahawa pekerja melanggar Tatakelakuan ini, maka, jika boleh, maklumkannya kepada rakan sekerja anda. Sekiranya pelanggaran itu diulang atau ada pelanggaran yang sengaja, maka hubungi penyelia, pengurusan tempatan, pengurusan MKG atau Pegawai Pematuhan. Jika atas alasan yang berkecuali, ini tidak boleh atas sebab peribadi, sila gunakan proses Ombudsman.

Proses Ombudsman

Ia adalah demi kepentingan Klingspor dan setiap pekerja untuk membetulkan penyalahgunaan sedia ada dan amalan perniagaan yang salah. Pelanggaran pematuhan itu harus ditangani secara terbuka dan secara langsung. Jika atas alasan yang berkecuali, ini tidak boleh atas sebab peribadi, seorang pekerja tidak boleh menangani situasi secara terbuka, setiap pekerja dalam Kumpulan Klingspor boleh menghubungi Ombudsman secara rahsia dan tanpa nama untuk menarik perhatian kepada amalan perniagaan dan penyalahgunaan yang salah tanpa perlu takut akibat peribadi. Prosedur Ombudsman tidak boleh disalahgunakan untuk percanggahan harian antara pekerja dan penyelia.

Menghubungi Ombudsman melalui e-mel atau telefon adalah mungkin. Hubungan: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Pengurusan setiap syarikat Klingspor mesti memastikan bahawa semua pekerja dimaklumkan tentang peranan Ombudsman, serta data hubungan semasa mereka.

Status: 09.11.2018